AMINUR RAHMAN

Poet | Writer | Editor | Critic | Translator | Painter

Mongolia

slide bottom shade
Home » Poems » Mongolia

Чи

Өдрийн тэмдэглэл дуусахгүй

Тэргэл сартай шөнө

ХЭРЭВ ЧИ

БАРИМАЛ

ЗОРГОНДОО ЦӨЛЛӨГ

ЭВДРЭЛ СҮЙДЭЛ

Showing 1 - 7 of 8 Poems | Page 1 of 2